Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Psychology of Crisis Situations

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17KMCPKS KZ 4 6P+12C Czech
Lecturer:
Eva Biedermannová (guarantor)
Tutor:
Eva Biedermannová (guarantor)
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

Students will be familiar with the basic theoretical postulates of stress and coping strategies, including copingových, with an emphasis on deepening knowledge in the field of crisis intervention. The practical part will focus on the needs of IRS employees (who is an employee of the IRS, what are the requirements placed on him, how he should guard against burnout, etc.). Practical training takes place through self-experience workshops. Practical exercises will be part of the methodology CISM (Critical Incident Stress Management).

Requirements:
Syllabus of lectures:

Introduction to the study, terminology, crisis intervention worker.

Stress, moderující variables, stress management, resistance factors.

Crisis, natural balancing strategies, professional help in a crisis.

Crisis intervention, crisis intervention specific topics.

Possible consequences of extreme stress (acute, chronic) and the possibility of prevention.

Specifics of working with people in emergencies, crisis communication.

Psychological care of the IRS workers (prevention of burnout).

Syllabus of tutorials:

Personality characteristics of the individual, personal capacity IRS employee, motivation, risk factors.

Stress, coping, cognitive map of stress, moderators of health.

Effects of extreme stress on the human psyche.

Entering the processing of papers.

Communication skills IRS employee.

CISM (prevention, psychological first aid, debriefing, defusing, peer program).

Preventing burnout among workers IRS.

Evaluation reports.

Study Objective:

The goal is to spread knowledge about the psychosocial aspects of work within the IRS.

Study materials:

Baštecká, B. a kol.: Terénní krizová práce, Grada, 2005

Šatenková, N. a kol.: Krizová intervence pro praxi, Grada, 2004

Doporučená literatura:

Špatenková N. a kol.: Krize - psychologický a sociologický fenomén, Grada, 2004

Šindelářová, B., Vymětal, Š.: Novináři a neštěstí. Praha, Themis, MV ČR, 2006

Vymětal, Š., Malíková, J.: Možnosti psychosociální pomoci v urgentní fázi mimořádné události s velkým počtem obětí, Urgentní medicína, 2/2006

Vymětal, Š.: Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí: současný stav v České republice, Urgentní medicína, 4/2006

Vymětal, Š.: Poskytování psychosociální pomoci v mimořádných situacích, 112, odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany, 2/2007

Skriptum pro vzdělávání pracovníků orgánů krizového řízení "Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek - Krizové řízení, MVČR, Praha 2005.

Note:
Time-table for winter semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2021-04-11
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2843606.html