Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Economic Measures for Crisis Situations, Critical Infrastructure

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17KMCHOK ZK 4 14P+4S Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

Subject contains basic information on the issue of implementation of economic measures for crisis situations in society and supranational, national, regional, local, private and public economy and the economy. To explain the mechanisms, principles and processes operate in all ministries and the national economy and the EU bodies and organizations of state / public administration / service. Based on the currently valid legislation of the Czech Republic, EU and UN (particularly the OSCE) and other sources. The lectures are focused on economic measures for crisis situations, tasks, civil emergency planning and population protection in emergency situations at home and abroad. It discusses the context and layout, architecture, structure and behavior of national and international (especially EU) infrastructure, critical infrastructure and principles of management, planning, safety, reliability, security and defense.

Requirements:
Syllabus of lectures:

Introduction, basic concepts.

The currently valid legislation of the Czech Republic, EU and UN.

Civil emergency planning.

HOPKS the scope of elements in the security system.

The tasks of civil emergency planning and population protection in emergency situations.

Crisis preparedness and planning resources in emergency planning, legal environment.

Critical infrastructure and its management principles.

PoslechFonetický přepis

Syllabus of tutorials:

N/A

Study Objective:

The aim is to interpret the issue of implementation of legislative standards and other standards of civil emergency planning and economic measures for crisis situations from the current level of distinctive methodological integration of the CR into the environment of the European Union and NATO.

Study materials:

Urbánek, J. F.: Civilní nouzové plánování. UO Brno, 2006

Zákon č. 241/2000Sb., o hospodářských opatřeních při krizových situacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Antušák, E.: Strategie a ekonomika v bezpečnostním systému České republiky. VŠE, Praha, 2002

Doporučená literatura:

Antušák, E.: Studijní materiály pro posluchače aktualizačního kurzu krizového managementu a hospodářských opatření pro krizové stavy A2-2004. VŠE IKM, Praha, 2004

Urbánek, J. F.: Management civilního nouzového plánování. UO Brno, 2006

Povinná literatura pro Kritickou infrastrukturu

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., ŠENOVSKÝ P., Ochrana kritické infrastruktury, 1. Vydání Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 141 stran, ISBN: 978-80-7385-025-8.

Komise Evropských společenství, Zelená kniha o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury, KOM (2005) 576 v konečném znění.

Směrnice rady 2008/114/ES, ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu.

VEVERKA, I., Vybrané kapitoly krizového řízení pro záchranářství, 1. vydání Praha, 2003, 175 s., ISBN: 80-7251-126-2.

VALÁŠEK, J., KOVAŘÍK, F. a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul C, účelová publikace pro krizové řízení, vydání Praha: Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR, 2008, 159 s., ISBN: 978-80-86640-93-8.

Zpráva o řešení problematiky kritické infrastruktury v České republice, Usnesení bezpečnostní rady státu č. 30 ze dne 3. července 2007

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Note:
Time-table for winter semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2021-04-11
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2842806.html