Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Term Project

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBISPR KZ 5 4S Czech
Lecturer:
Zoltán Szabó (guarantor), Bohuslav Dvorský
Tutor:
Zoltán Szabó (guarantor), Dagmar Brechlerová, Bohuslav Dvorský, Jan Kauler, Ondřej Klempíř, Radim Krupička, Jan Mužík, Anna Schlenker, Jan Tesař
Supervisor:
Department of Biomedical Informatics
Synopsis:

Basic communication and presentation skills. Creation of

presentations and written texts. Typography rules. Types,

purpose and requirements of technical presentations and

technical texts. Writing a commented bibliographic search.

Requirements:

Graded assessment will be awarded by the head of the term project on the basis of the progress and outcome of the solution of the tasks and the submission of written documentation.

Syllabus of lectures:

no lectures

Syllabus of tutorials:

no excercises

Study Objective:

To develop capability of students to work on the project

solution. Each student will provide a solution to a

specific task or will contribute specific skills.

Students will apply different forms of presentation and

writing.

Study materials:

[1] Informacní vychova [online]. Vypocetní a informacní centrum CVUT, oddelení knihoven, c2003.

[cit. 2006-01-24]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>

[2] Bibliografické citace dokumentu podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001.

Poslední zmena 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html>

[3] Informacní vzdelávání [online]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ústrední knihovna

[cit. 2006-01-24]. URL: <http://beta.pedf.cuni.cz/>

[4] Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. BRATKOVA, Eva, c1996-2005. Poslední

zmena 4. 5. 2005 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>

[5] TRESTIK, B., STASTNY, Jirí. Manuál technické dokumentace. Ceské Budejovice Kopp, 2002.

[6] LINKEOVA, Ivana. Odborny text ve Wordu. Ceské Budejovice: Kopp, 2003.

SGALL, Petr - PANEVOVA, Jarmila. Jak psát a jak nepsat cesky. Praha: Karolinum, 2004. 200 s.

[7] SIFNER, F.. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláste. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

[8] FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné cestiny pro skolu a verejnost. Praha: Academia, 2005. 648 s.

[9] HOLUBOVA, Václava a kol. Novy akademicky slovník cizích slov A-Z. Praha: Academia, 2005.

[10] LISKA, V. Jak správne psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství CVUT, 2001. 100 s.

[11] MESKO, Dusan - KATUSCAK, Dusan - FINDRA, Ján a kol. Akademická prírucka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Note:
Time-table for winter semester 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Fri
Thu
Fri
roomKL:B-520
Szabó Z.
08:00–15:50
EVEN WEEK

(parallel nr.1)
Kladno FBMI
Lab. umělé inteli. a bioinfor.
Time-table for summer semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2021-01-18
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2792506.html