Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Team Project

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
17PBITPR KZ 6 4S Czech
Lecturer:
Bohuslav Dvorský
Tutor:
Slávka Neťuková (guarantor), Radim Krupička (guarantor), Dagmar Brechlerová, Bohuslav Dvorský, Pavel Kasal, Jan Kauler, Ondřej Klempíř, Martin Ladecký, Jan Mužík, Anna Schlenker, Zoltán Szabó, Jan Tesař
Supervisor:
Department of Biomedical Informatics
Synopsis:

Basic communication and presentation skills, including team

work, team heading and project management. Creation of

presentations and written texts. Typography rules. Types,

purpose and requirements of technical presentations and

technical texts. Writing a commented bibliographic search.

Requirements:

Graded assessment will be awarded by the head of the team project on the basis of the progress and outcome of the solution of the tasks and the submission of written documentation.

Syllabus of lectures:

no lectures

Syllabus of tutorials:

no excercises

Study Objective:

To develop capability of students to work in teams while

seeking a task solution (project). Each student will

provide a solution to a partial task or will contribute

specific skills. Students will apply different forms of

presentation and writing.

Study materials:

[1] Informacní vychova [online]. Vypocetní a informacní centrum CVUT, oddelení knihoven, c2003. Poslední zmena 21. 5. 2003 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://knihovny.cvut.cz/vychova/infvychova.htm>

[2] Bibliografické citace dokumentu podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. BOLDIS, Petr, c2001. Poslední zmena 11. 11. 2004 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace.html>

[3] Informacní vzdelávání [online]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, ústrední knihovna [cit. 2006-01-24]. URL: <http://beta.pedf.cuni.cz/>

[4] Bibliografické odkazy pro seznamy a citace [online]. BRATKOVA, Eva, c1996-2005. Poslední zmena 4. 5. 2005 [cit. 2006-01-24]. URL: <http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html>

[5] TRESTIK, B. STASTNY, Jirí. Manuál technické dokumentace. Ceské Budejovice: Kopp, 2002.

[6] LINKEOVA, Ivana. Odborny text ve Wordu. Ceské Budejovice: Kopp, 2003.

SGALL, Petr - PANEVOVA, Jarmila. Jak psát a jak nepsat cesky. Praha: Karolinum, 2004. 200 s.

[7] SIFNER, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláste. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

[8] FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné cestiny pro skolu a verejnost. 3. opravené vydání. Praha: Academia,

2005. 648 s.

[9] HOLUBOVA, Václava a kol. Novy akademicky slovník cizích slov A-Z. Praha: Academia, 2005.

[10] LISKA, V. Jak správne psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství CVUT, 2001. 100 s.

[11] MESKO, D., KATUSCAK, D., FINDRA, J. a kol. Akademická prírucka. Bratislava: Osveta, 2005.

Note:
Time-table for winter semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-08-14
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2791206.html