Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Experimental Methods and Testing of Constructions

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
18Y1EZ KZ 2 2+0 Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Mechanics and Materials
Synopsis:
Requirements:

None

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Klaboch L., Experimentální metody pružnosti a pevnosti, ČVUT Praha 1965. Polák M., Experimentální ověřování konstrukcí, Vyd. ČVUT 1999. Klement J., Plánička F., Vlk M., Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZČU v Plzni, Plzeň 2004.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2019-10-16
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24880605.html