Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Assessment of Transport Structures

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
12Y1PD KZ 2 2P+0C Czech
Lecturer:
Kristýna Neubergová
Tutor:
Kristýna Neubergová
Supervisor:
Department of Transportation Systems
Synopsis:

Assessment of transport structures, the EIA process. Multicriteria assessment methods, risk analysis, SWOT analysis. Landscape character, possibilities of its protection and assessment transport structures on the landscape. Rating fragmentation and landscape connectivity in the preparation of linear structures. Practical examples of assessment of traffic buildings on the environment.

Requirements:

Basic knowledge of ecology and mathematics from the secondary school.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The aim of the course is to acquaint students with the EIA process and assessment methods used for road constructions.

Study materials:

Říha, J.: Posuzování vlivů na životní prostředí (Metody pro předběžnou rozhodovací analýzu EIA). ČVUT, 2001

Technické podmínky TP 180: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy, 2006

Technické podmínky TP 181: Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, 2006

Note:
Time-table for winter semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2021-04-11
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24878605.html