Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Urban Project 3

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
127URP3 KZ 3 3C Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Urban Design, Town and Regional Planning
Synopsis:

Using several types of both theoretical and practical problems, students are lead to the deeper understanding of the emergence, existence, and functioning of historical types of settlements (towns and villages), as well as of newer urbanistic structures (suburbanization, urban sprawl). The possibilities of their current and future forms and functions are eveluated by means of simple studies. The process of globalization and its consequences on the appereance of settlements and landscape is emphasized.

Requirements:

no prerequisites

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Jiří Hrůza - Teorie města, Christian Norberg-Schulz - Genius loci (Odeon 1994), Kevin Lynch - Obraz města (BOVA POLYGON, Praha 2004), Camillo Sitte - Stavba měst podle uměleckých zásad (ABF, ARCH - 1995), Miroslav Baše - Sídla a stavby na venkově (skripta vydavatelství ČVUT 2006), Karel Marhold - Sídla , urbanistická typologie II (skripta vydavatelství ČVUT), Karel Kuča - Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (Libri, 1. - 7. díl), Jiří Hrůza - Charty moderního urbanismu (AUÚP ČR, MMR ČR, AGORA - 2002), Jiří Hrůza, Josef Zajíc - Vývoj urbanismu I (starověk, antika, středověk, renesance, baroko, Jiří Hrůza, Josef Zajíc - Vývoj urbanismu II (19. a 20. století) - skripta vydavatelství ČVUT, Jan Gehl, Lars Gemzoe - Nové městské prostory ( ERA - 2002), John Rennie Short - Lidská sídla, velká geografická encyklopedie světa (NDOP 1994)

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-11-29
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24860705.html