Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Buildings Technology III

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
524REAN KZ 2 0P+2C Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Construction Engineering II
Synopsis:

Investment process and its phases, planning, realisation and evaluation, contracts. Planning, preparation, realisation and evaluation of documentation for project and realisation of a building. Quality management system. Sustainable development. Development and planning of new technology in construction industry and architecture.

Requirements:

REA II

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Preparation of the process of securing a project, engineering and realisation. Preparation of documentation for a contract with building contractor. Preparation and process of competitive bidding. Management of quality of project work and engineering.

Study materials:

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů - Stavební technologie projektování; Zákon č. 50/1976 Sb.- Stavební zákon a souvisící prováděcí předpisy; Zákoník č. 513/1991 Sb.-Obchodní zákoník; Zákoník č. 40/1964 Sb.-Občanský zákoník; Zákon č. 40/2004 Sb.-Zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů; Jiří Tilmann-Příprava,

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-07-04
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24643405.html