Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Enterprise Web Technologies

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
BI-PWT Z,ZK 5 2P+2C Czech
The course cannot be taken simultaneously with:
Web Application Design (BI-TWA)
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Software Engineering
Synopsis:

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím webu jako platformy pro vytváření Rich Internet Applications (RIA). Proto se musí naučit používat webové technologie z hlediska prezentační části webových stránek a interakce s uživatelem a tedy s technologiemi HTML, CSS a Javascript. Dále se naučí navrhnout a realizovat webovou aplikaci. Pro realizaci serverové strany se

naučí jazyk PHP. Budou umět realizovat aplikace se zabezpečeným přístupem a používat technologie efektivní komunikace mezi klientem a serverem.

Requirements:
Syllabus of lectures:

1. Základy jazyka PHP

2. Ošetření chyb, OOP v PHP, výjimky

3. HTML

4. Kaskádové styly

5. Javascript, AJAX

6. Architektura webové aplikace

7 + 8. RAD - PHP Framework (zatím nezvolený - ale asi Zend nebo Symphony)

9. RAD - ORM Doctrine

10. RAD - jQuery

11. Testování webových aplikací

12. Bezpečnost webových aplikací

13. Rezerva

Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:
Note:
Further information:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PWT/
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-10-30
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2052906.html