Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Realization of Transport Buildings

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
12Y2RD KZ 2 2P+0C Czech
Lecturer:
Martin Höfler, Tomáš Honc
Tutor:
Martin Höfler, Tomáš Honc
Supervisor:
Department of Transportation Systems
Synopsis:

In the first part acquainting students with preliminary to project. Preliminary to realization. Execution of a project.

Requirements:

knowledge with projection of transport buildings

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Project manager make-ready to praxis.

Study materials:

Stephen R. Covey - 7. návyků skutečně efektivních lidí „Zásady osobního rozvoje, které změní Váš život“

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2021-04-15
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1874506.html