Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2020/2021

Railway Operation

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
12ZELP Z,ZK 4 2P+2C Czech
Lecturer:
Martin Jacura
Tutor:
Martin Jacura, Tomáš Javořík
Supervisor:
Department of Transportation Systems
Synopsis:

Legislation in railway transport. Railway vehicles. Railway signals and signal devices. Railway traffic organisation and operation. Simplified railway traffic operation. Railway vehicles brakes. Railway vehicles marking. Operation intervals. Theoretical graph of train running.

Requirements:

no prerequisites

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Make students acquainted with railway traffic principles, railway transport organisation and management.

Study materials:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel

Dopravní řád drah ? vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel

Vonka J., Molková T., Široký J: Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice DFJP, 2000

Molková a kol.: Kapacita železničních tratí, Pardubice, DFJP, 2010

Note:
Time-table for winter semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2020/2021:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2021-01-20
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1462806.html