Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2019/2020

Czech language 2

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range
A0B04C2Z Z 2 2C
Lecturer:
Tutor:
Dana Saláková (guarantor), Petra Jirásková
Supervisor:
Department of Languages
Synopsis:

The course is aimed at foreign students studying in Czech, it further develops their language knowledge and skills to meet the needs of technical university students

Requirements:

Czech language sklil - level B2

Syllabus of lectures:

LEKCE 1

Seznámení

Informace o průběhu semestru

Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018.

LEKCE 2

prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií

návrhy témat pro semestrální práci

výběr tématu pro čtení v příští lekci

LEKCE 3

Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů

Rozbor struktury a obsahu

LEKCE 4

praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu

LEKCE 5

Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova

Cca 6 studentů

LEKCE 6

Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova

Cca 6 studentů

LEKCE 7

Práce s textem z Wikipedie

citování a odkazování

typické fráze v technicky zaměřených textech

LEKCE 8

Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu

LEKCE 9

Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou

LEKCE 10

Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr

LEKCE 11

Praktická hodina - dokončení vlastního textu

LEKCE 12

Individuální konzultace podoby finálních textů

Oprava chyb

Detailní rozbor

LEKICE 13

Individuální konzultace podoby finálních textů

Oprava chyb

Detailní rozbor

LEKCE 14

Vkládání textů na web

Závěrečné shrnutí

Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

Syllabus of tutorials:

LEKCE 1

Seznámení

Informace o průběhu semestru

Práce s textem: Debilem s mobilem. Reflex. 34/2018.

LEKCE 2

prezentace - podmínky práce s českou Wikipedií

návrhy témat pro semestrální práci

výběr tématu pro čtení v příští lekci

LEKCE 3

Práce s textem z Wikipedie - technicky zaměřený text dle zájmu studentů

Rozbor struktury a obsahu

LEKCE 4

praktická hodina - psaní úvodní části vlastního textu

LEKCE 5

Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova

Cca 6 studentů

LEKCE 6

Studentské prezentace vybraných témat - anotace/osnova

Cca 6 studentů

LEKCE 7

Práce s textem z Wikipedie

citování a odkazování

typické fráze v technicky zaměřených textech

LEKCE 8

Praktická hodina - psaní hlavní části vlastního textu

LEKCE 9

Vzájemná kontrola studentských textů monitorovaná lektorkou

LEKCE 10

Práce s texty z Wikipedie - možnosti zakončení textu, závěr

LEKCE 11

Praktická hodina - dokončení vlastního textu

LEKCE 12

Individuální konzultace podoby finálních textů

Oprava chyb

Detailní rozbor

LEKICE 13

Individuální konzultace podoby finálních textů

Oprava chyb

Detailní rozbor

LEKCE 14

Vkládání textů na web

Závěrečné shrnutí

Společné zhodnocení přínosu koncepce kurzu

Study Objective:

Course objective: To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

Study materials:

[1] A. Nekovářová - Čeština pro život (nakl. Akropolis 2008 [2] Texts on the website of the Department of Languages - Texts 1-5

Note:
Further information:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/C/C2Z/
Time-table for winter semester 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
roomKN:E-128
Jirásková P.
09:15–10:45
(parallel nr.102)
Karlovo nám.
Cvičebna K3
Tue
Fri
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2019/2020:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2020-07-06
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet12550904.html