Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ústav tělesné výchovy a sportu

INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ STUDENTŮ NA FAKULTĚ STROJNÍ


Tělesnou výchovu studentů fakultě strojní zajišťuje
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem ve Sportovním centru ČVUT v Praze 6, Pod Juliskou 4.
Ředitel ÚTVS: doc. PaeDr. Jiří DRNEK, CSc.
Sekretariát ÚTVS: Miluše Čermáková, Irena Brůnová tel.: 224 351 881, 224 351 882
tel./fax: 233 337 353
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Chrdle tel.: 224 351 892
e-mail: martin.chrdle@utvs.cvut.cz

POVINNÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Tělesná výchova je v bakalářských studijních programech zařazena do akreditovaných studijních plánů povinnými předměty. Všechny jsou ohodnoceny 1 kreditem a zakončeny zápočty, udělenými pouze na základě absolvování předmětu ve stanoveném rozsahu. Jedná se o následující předměty :

TV-2 Tělesná výchova I.
TV-1 Tělesná výchova II.
TVK-L Letní výcvikový kurz

NEPOVINNÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Kromě uvedené povinné výuky tělesné výchovy se student může ve všech studijních programech zúčastnit i výuky nepovinné. Do vybraného sportu se přihlašuje zapsáním nepovinného předmětu. Pro všechny semestry příslušného studijního programu (tzn. bez ohledu na to, zda se jedná o první nebo poslední semestr studijního programu a tedy i bez ohledu na to, zda se jedná o semestr zimní nebo letní) jsou k dispozici dva volitelné předměty :

TV-V1 Tělesná výchova volitelná V1 (rozsah 0+2 hodin týdně, získán 1 kredit),
TVV0 Tělesná výchova volitelná V0 (rozsah 0+2 hodin týdně, bez získání kreditu).

Volitelný předmět TV-V1 zapisuje student v případě, že v daném semestru již nezapíše žádný další předmět povinné tělesné výchovy. Pokud bude student zapisovat ještě další předmět/y tělesné výchovy musí zapsat volitelný předmět TVV0, za který však nezískává žádný kredit.

Dále je možno během studia daného programu zapsat jedenkrát jako volitelný předmět zimní výcvikový kurz nebo letní výcvikový kurz :

TVK-V Výcvikový kurz (rozsah 1 týden, získán 1 kredit).
Kódy pro tělesnou výchovu si student musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je vypsaný pod ÚTVS, ne pod vaší fakultou.

Věškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo sprotovního kurzu najdete na webových stránkách ÚTVS. www.utvs.cvut.cz. Tyto stránky doplňuje facebookový profil ÚTVS www.facebook.com, kde lze získat další zajímavé a aktuální informace ze sportovního prostředí na ČVUT.

Přehled sportů:
- aerobic (různé formy) - kondiční posilování
- aikido - kruhový trénink
- badminton - lední hokej
- basketbal - lezení na stěně
- beach volejbal - lukostřelba
- bojová umění - lyže sjezd
- bowling - ninjutsu
- box - nnohejbal
- bruslení - pilates
- capoeria - plavání
- curling - power joga
- florbal - požární sport
- fotbal + futsal - sebeobrana
- frisbee - softbal
- geocaching - spinning
- golf - squash
- házená - stolní tenis
- in line bruslení - tenis
- irské tance - turistika
- jóga - volejbal
- kanoistika (jen pro plavce) - zdravotní tělesná výchova
- karate - zumba
- kardio - TV pro FBMI - fyzioterapie;zdravotnický záchranářský, krizový manažer
Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:
VSK ČVUT Praha a Technika Praha strojní,
V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných Sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou. Informace o činnosti těchto vysokoškolských tělovýchovných jednot naleznete na webových stránkách ÚTVS ČVUT - www.utvs.cvut.cz
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/utvs-f2.html