Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ústav tělesné výchovy a sportu

INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ


Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem: Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 telefon: 224 351 881, 224 351 882 fax. 233 337 353
Ředitel ÚTVS: doc. PaeDr. Jiří DRNEK, CSc. E-mail: Jiri.Drnek@utvs.cvut.cz
Sekretariát ÚTVS: Miluše Čermáková E-mail: Miluse.Cermakova@utvs.cvut.cz
Irena Brůnová E-mail: Irena.Brunova@utvs.cvut.cz
Kontaktní osoba: PaedDr. Antonín Ludvík tel.: 22435 1888 (č.dv.202)
E-mail: Antonin.Ludvik@utvs.cvut.cz
Tělesná výchova je pro studenty bakalářského studia povinná (kódy TV1 a TV2) v prvním a druhém semestru studia. Studenti jsou povinni absolvovat dva semestry výuky. Zápočet je udělen pouze na základě pravidelné docházky.
Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je vypsaný pod ÚTVS, ne pod vaší fakultou
V každém semestru bakalářského i magisterského studia si všichni studenti mohou opakovaně zapsat i volitelnou tělesnou výchovu (kódy TVV; TVV0). Nabídku volitelné tělesné výchovy rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód TVKZV) a v letním semestru letní výcvikový kurz (kód TVKLV).
Do hodin volitelné tělesné výchovy a do kurzů se studenti hlásí podle svého zájmu a časových možností.

Věškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo sprotovního kurzu najdete na webových stránkách ÚTVS www.utvs.cvut.cz. Tyto stránky doplňuje facebookový profil ÚTVS www.facebook.com, kde lze získat další zajímavé a aktuální informace ze sportovního prostředí na ČVUT.

Přehled sportů:
- aerobic (různé formy) - kondiční posilování
- aikido - kruhový trénink
- badminton - lední hokej
- basketbal - lezení na stěně
- beach volejbal - lukostřelba
- bojová umění - lyže sjezd
- bowling - ninjutsu
- box - nnohejbal
- bruslení - pilates
- capoeria - plavání
- curling - power joga
- florbal - požární sport
- fotbal + futsal - sebeobrana
- frisbee - softbal
- geocaching - spinning
- golf - squash
- házená - stolní tenis
- in line bruslení - tenis
- irské tance - turistika
- jóga - volejbal
- kanoistika (jen pro plavce) - zdravotní tělesná výchova
- karate - zumba
- kardio - TV pro FBMI - fyzioterapie;zdravotnický záchranářský, krizový manažer
Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:
VSK ČVUT Praha a Technika Praha strojní,
V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných Sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou. Informace o činnosti těchto vysokoškolských tělovýchovných jednot naleznete na webových stránkách ÚTVS ČVUT - www.utvs.cvut.cz
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/utvs-f1.html