Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán PRE bak. studium oboru DOS rozřazení v 20-21 (skok z 1. r.)

Studijní obor: Dopravní systémy a technika
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
PROJ 20-21 projekty 20-21 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty
1S PRE 20-21 P 1. sem. bak. PRE 20-21 povinné předměty (spol. část studia) - pro B3710 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2S PRE 20-21 P 2. sem. bak. PRE 20-21 povinné předměty (spol. část studia) - pro B3710 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3S PRE 20-21 P 3. sem. bak. PRE 20-21 povinné předměty (SČS) - B3710 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S P DOS 20-21 P 4. sem. PREZ bak. DOS 20-21 povinné předměty V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
20
4S P DOS 20-21 PV1 4. sem. bak. PRE DOS 20-21 povinné předměty-1.výběr V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
4S P DOS 20-21 PV2 4. sem. bak. PRE DOS 20-21 povinné předměty-2.výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
4S P DOS 20-21 PV3 4. sem. bak. PRE DOS 20-21 povinné předměty-3.výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 118
Počet předepsaných kreditů celkem 124
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 56
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021587.html