Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán KOMBI bak. studium od 19-20 (obor LED)

Studijní obor: Letecká doprava
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG LED 19-20 P 1. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 19-20 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
2S K LOG LED 19-20 P 2. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 19-20 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
3S K LED 20-21 P 3. sem. bak. KOMBI obor LED 20-21 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S K LED 20-21 P 4. sem. bak. KOMBI obor LED 20-21 povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
Minimální počet kreditů 116
Povinně volitelné předměty
PVP KOMBI 20-21 PVP pro bak .KOMBI 20-21 (4.LS+5.ZS+6.LS) pro LOG a LED obory (B3710) V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 128
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 52
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019807.html