Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán KOMBI bak. studium od 19-20 (obor LOG)

Studijní obor: Logistika a řízení dopravních procesů
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S K LOG LED 19-20 P 1. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 19-20 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
2S K LOG LED 19-20 P 2. sem. bak. KOMBI obory LOG, LED 19-20 povinné předměty V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
3S K LOG 20-21 P 3. sem. bak. KOMBI obor LOG 19-20 povinné předměty (obor LOG, ne specializace) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4S K LOG 20-21 P 4. sem. bak. KOMBI obor LOG 20-21 povinné předměty V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
5S K LOG 21-22 P 5. sem. bak. KOMBI obor LOG 21-22 povinné předměty (obor LOG, ne specializace) V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
Minimální počet kreditů 139
Povinně volitelné předměty
PVP KOMBI 20-21 PVP pro bak .KOMBI 20-21 pro LOG a LED obory (B3710) V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Jazyky
JZ 2 K (5.-6.SEM) Jazyky KOMBI bak. pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 157
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019787.html