Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán IS joint degree nav.prez.19/20 (obor IS)

Studijní obor: Inteligentní dopravní systémy
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN IS 1.-4. 13/14 Projekt obor IS 1.-4.sem. 13/14 (pro N3710) V této skupině musíte získat 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
16
Minimální počet kreditů 16
Povinné předměty
1.S.NPIS 19/20 EN 1.sem.nav.prez.IS 19/20 angličtina V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
2.S.NPIS 19/20 2.sem.nav.prez.IS 19/20 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
28
3.S.NPIS 19/20 EN 3.sem.nav.prez. obor IS 19/20 angličtina (N3710) V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
22
3.S.NPIS-V1-12/13 3.sem.obor IS 1.výběr předmětů od 12/13 (pro N3710) V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3.S.NPIS-V2-12/13 3.sem.obor IS 2.výběr předmětů od 12/13 (pro N3710) V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 82
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 23. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019689.html