Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán IS nav.prez.19/20 čeština

Studijní obor: Inteligentní dopravní systémy
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPIS 19/20 CZ 1.sem.nav.prez.IS -19/20 čeština V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Semestrální projekt
XN IS 1.-4. 13/14 Projekt IS 1.-4.sem. 13/14 V této skupině musíte získat 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
16
Minimální počet kreditů 16
Počet předepsaných kreditů celkem 44
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 76
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 14. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019687.html