Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán LA nav.prez.19/20 (pro obor LA)

Studijní obor: Logistika a řízení dopravních procesů
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPLA 19/20 1.sem.nav.prez.LA od 19/20 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
26
2.S.NPLA 19/20 2.sem.nav.prez.LA od 19/20 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
22
3.S.NPLA 19/20 3.sem.nav.prez.LA od 19/20 (N3710) V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
25
Minimální počet kreditů 73
Semestrální projekt
XN1-4 14/15 Projekty nav.prez.1.-4.sem (obory DS, LA, PL+ [BT]) od 14/15 V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty
Y2-NP 19/20 PVP nav.prez.(obory DS, LA) 19/20 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-14/15 Jazyk nav.1.-4.sem. od 14/15 (pro obory v N3710) V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019667.html