Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán obor Materiálové inženýrství

Studijní obor: Materiálové inženýrství
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NM20160100 obor Materiálové inženýrství, 1. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
NM20160200 obor Materiálové inženýrství, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 251)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
25
Minimální počet kreditů 55
Volitelné předměty
NF20150100 volitelná výběrová matematika
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NM20160200_1 obor Materiálové inženýrství, volitelný diplomový seminář V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
NM20160300_1 obor Materiálové inženýrství, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 35
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí od nástupu 2016-17

Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018920.html