Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán DS nav.prez.18/19

Studijní obor: Dopravní systémy a technika
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XN1-4 14/15 Projekty nav.prez.1.-4.sem (DS, LA, PL + [BT]) V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinné předměty
1.S.NPDS 11/12 1.sem.nav.prez.DS od 11/12 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
26
2.S.NPDS 17/18 2.sem.nav.prez.DS 17/18 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
21
2.S.NPDS VÝBĚR 17/18 2.sem.nav.prez.DS výběr předmětu 17/18 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
3.S.NPDS 19/20 3.sem.nav.prez.DS od 19/20 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
23
Minimální počet kreditů 73
Povinně volitelné předměty
Y2-NP 18/19 PVP nav.prez.(DS, LA) 18/19 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-14/15 Jazyk nav.1.-4.sem.14/15 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 100
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018666.html