Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Medical electronics and bioinformatics

Studijní program: Lékařská elektronika a bioinformatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Medical electronics and bioinformatics - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MBIOEP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
2018_MBIOEDIP Diploma Thesis V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 60
Povinně volitelné předměty
2018_MBIOEPV Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Volitelné předměty
2018_MBIOEPV1 Compulsory subjects of the programme - specialization Bioinformatics
0
2018_MBIOEPV3 Compulsory subjects of the programme - specialization Image processing
0
2018_MBIOEPV2 Compulsory subjects of the programme - specialization Medical informatics
0
2018_MBIOEPV4 Compulsory subjects of the programme - specialization Signal processing
0
2018_MBIOEVOL Elective subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2018_MBIOEVOL]

~Student can choose arbitrary subject of the magister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018345.html