Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Metrologie, obor Metrologie v geodézii a strojírenství

Studijní obor: Metrologie v geodézii a strojírenství
Studijní program: Metrologie Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BW20170100 Metrologie v geodézii a strojírenství, 1. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BW20170200 Metrologie v geodézii a ve stavebnictví, 2. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BW20170300 Metrogoie v geodézii a strojírenství, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BW20170004 Metrologie v geodézii a ve strojírenství, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 116
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BF_JAZYKY_1 povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF_JAZYKY_2 povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 240
Platnost dat k 26. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017468.html