Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Program Inteligentní budovy

Studijní program: Inteligentní budovy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
MIBPF1_2016 Inteligentní budovy, povinné předměty programu V této skupině musíte získat alespoň 66 kreditů (maximálně 54)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
66
MIBDIPF1_2016 Inteligentní budovy, diplomová práce V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
26
Minimální počet kreditů 92
Povinně volitelné předměty
MIBPV1F1_2016 Inteligentní budovy, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017454.html