Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán obor Geodézie a kartografie, zaměření Teoretická geodézie

Studijní obor: Geodézie a kartografie
Studijní program: Geodézie a kartografie Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NG20150100 obor Geodézie a kartografie, 1. semestr V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
26
NG20150200 obor Geodézie a kartografie, 2. semestr V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
22
NG20150300 obor Geodézie a kartografie, 3. semestr V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
23
Minimální počet kreditů 71
Povinné předměty zaměření
NG20150001 obor G, zaměření Teoretická geodézie, předměty zaměření V této skupině musíte získat alespoň 19 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
19
Minimální počet kreditů 19
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NG20150400_1 obor Geodézie a kartografie, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017443.html