Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán obor Projektový management a inženýring

Studijní obor: Projektový management a inženýring
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NP20170100 obor Projektový management a inženýring, 1. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
NP20170200 obor Projektový management a inženýring, 2. semestr V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
NP20160300 obor Projektový management a inženýring, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 86
Povinně volitelné předměty
NP20160200_1 obor Projektový management a inženýring, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

přesuny mezi semestry a úpravy kreditů v letním semestru

obor Projektový management a inženýring, 1. semestr [NP20170100]

126PLCO místo 126INGZ

obor Projektový management a inženýring, 2. semestr [NP20170200]

126INGZ místo 126PLCO, úpravy kreditů

Platnost dat k 26. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017436.html