Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán program Stavitelství, obor R, zaměření Realizace vodohospodářských staveb

Studijní obor: Realizace pozemních a inženýrských staveb
Studijní program: Stavitelství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BR20130100 obor R, 1. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BR20130200 obor R, 2. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BR20130300 obor R, 3. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BR20130400 obor R, 4. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BR20130500 obor R, 5. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BR20130600 obor R, 6. semestr V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
24
BR20150700 obor R, 7. semestr V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
12
BR20130800 obor R, 8. semestr V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
12
Minimální počet kreditů 194
Povinné předměty zaměření
BR20130803 obor R, 6-8.. semestr, předměty zaměření Realizace vodohospodářských staveb V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BF20130100_J povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF20130200_J povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BR20150800_1 obor R, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí pro zahájení studia od školního roku 2014/15

obor R, 7. semestr [BR20150700]

přidán předmět 100ODPR

Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017390.html