Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Diagnostika materálů

Studijní obor: Diagnostika materiálů katedra materiálů
Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSDMPP1 NMSDM - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 52 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
52
NMSDMPP2 NMSDM - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 53 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
53
Minimální počet kreditů 105
Volitelné předměty
NMSDMVP NMSDM - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015306.html