Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Inženýrství pevných látek

Studijní obor: Inženýrství pevných látek katedra inženýrství pevných látek
Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSIPLPP1 NMSIPL - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 44 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
44
NMSIPLPP2 NMSIPL - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 9 předmětů
51
Minimální počet kreditů 95
Volitelné předměty
NMSIPLVP NMSIPL - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 95
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015305.html