Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Aplikované matematicko-stochastické metody

Studijní obor: Aplikované matematicko-stochastické metody katedra matematiky
Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
NMSAMSMPP1 NMSAMSM - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
54
NMSAMSMPP2 NMSAMSM - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 49 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
49
Minimální počet kreditů 103
Volitelné předměty
NMSAMSMVP NMSAMSM volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 103
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 17
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 30. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015187.html