Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán obor Geomatika

Studijní obor: Geomatika
Studijní program: Geodézie a kartografie Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NH20150100 obor Geomatika, 1. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
NH20150200 obor Geomatika, 2. semestr V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
24
NH20150300 obor Geomatika, 3. semestr V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
23
Minimální počet kreditů 77
Povinně volitelné předměty
NH20150200_1 obor Geomatika, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NH20150400_1 obor Geomatika, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

tento studijní plán platí od nástupu 2015-16

Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015115.html