Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán obor Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus

Studijní obor: Architektura a stavitelství
Studijní program: Architektura a stavitelství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NA20150100 obor Architektura a stavitelství, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 11 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
11
NA20150200 obor Architektura a stavitelství, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
13
NA20150300 obor Architektura a stavitelství, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
9
Minimální počet kreditů 33
Povinné předměty zaměření
NA20150102 obor A, zaměření Architektura a urbanismus,1. sem. V této skupině musíte získat alespoň 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
19
NA20150002 Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a urbanismus V této skupině musíte získat alespoň 57 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
57
Minimální počet kreditů 76
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NA20150400 obor Architektura a stavitelství, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 139
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -19
Celkový počet kreditů 120

tento studijní plán platí od roku 2015-16

Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015111.html