Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Ekonomika a řízení elektrotechniky

Studijní obor: Ekonomika a řízení elektrotechniky katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Ekonomika a řízení elektrotechniky - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MEEMDIP-K Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2015_MEEMP2-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 47 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
47
Minimální počet kreditů 72
Povinné předměty oboru
2015_MEEMPO5-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
2015_MEEMH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 42)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  12)
4
MTV Tělesná výchova
0
2015_MEEMVOL-K Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty [2015_MEEMVOL-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015029.html