Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy

Studijní obor: Technologické systémy katedra elektrotechnologie
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Technologické systémy - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MEEMDIP-K Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2015_MEEMP1-K Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 62 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
62
Minimální počet kreditů 87
Povinné předměty oboru
2015_MEEMPO1-K Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
19
Minimální počet kreditů 19
Volitelné předměty
2015_MEEMH-K Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 42)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  12)
4
MTV Tělesná výchova
0
2015_MEEMVOL-K Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 110
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty [2015_MEEMVOL-K]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 18. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015025.html