Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Program Budovy a prostředí, obor B, zaměření Technická zařízení

Studijní obor: Budovy a prostředí
Studijní program: Budovy a prostředí Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NB20160100 obor Budovy a prostředí, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
12
NB20160200 obor Budovy a prostředí, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
12
NB20160301 obor B, zaměření Technická zařízení, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty zaměření
NB20160201 obor B, zaměření Technická zařízení, předměty zaměření V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty
NB20160201_1 obor B, zaměření Technická zařízení, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí od nástupu do studia 2016-17

Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015010.html