Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Architektura a stavitelství - 2013

Studijní obor: Architektura a stavitelství
Studijní program: Architektura a stavitelství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BA20130100 obor Architektura a stavitelství, 1. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
BA20130200 obor Architektura a stavitelství, 2. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BA20130300 obor Architektura a stavitelství, 3. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
28
BA20130400 obor Architektura a stavitelství, 4. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
BA20130500 obor Architektura a stavitelství, 5. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BA20130600 obor Architektura a stavitelství, 6. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BA20130700 obor Architektura a stavitelství, 7. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
BA20130800 obor Architektura a stavitelství, 8. semestr V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
14
Minimální počet kreditů 220
Povinně volitelné předměty
BA20130300_1 obor Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BA20130800_1 obor Architektura a stavitelství, bakalářská práce V této skupině musíte získat 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
16
Minimální počet kreditů 18
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BA20130100_1 obor Architektura a stavitelství, volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BA20130400_1 obor Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240
obor Architektura a stavitelství, 5. semestr [BA20130500]

BA20120500 #

obor Architektura a stavitelství, 7. semestr [BA20130700]

BA20140700 #

obor Architektura a stavitelství, 8. semestr [BA20130800]

BA20140800 #

obor Architektura a stavitelství, bakalářská práce [BA20130800_1]

BA20140800_1 #

Platnost dat k 8. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015005.html