Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Master branch Computer Security, in English, 2016-2020

Studijní obor: Computer Security katedra informační bezpečnosti
Studijní program: Informatics 2010 Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Master branch Computer Security, in English, 2016-2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MIE-PP.2016 Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
54
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty oboru
MIE-PO-PB.2016 Compulsory Courses of Master Branch Computer Security, in English, Version2016 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
MIE-PV-EM.2016 Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
MIE-PV-HU.2016 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 5)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
MIE-PB-VO.2017 Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PB, Version 2017
0
MIE-V.2017 Purely Elective Master Courses, version 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 93
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 27
Celkový počet kreditů 120

The study plan is intended for those students who have been accepted to study since the academic year 2016/2017.

Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PB, Version 2017 [MIE-PB-VO.2017]

Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření s výjimkou zaměření MIE-PB-VO.2017

Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English [MIE-PP.2016]

Opakovaně do studia zapsaní studenti s uznatelnou zkouškou z PAR mají uznanou zkoušku z předmětu PDP.

Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 [MIE-PV-EM.2016]

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English [MIE-PV-HU.2016]

If a student has attended one of the hum. courses offered here in bc. study, he must choose another

Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014727.html