Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Electronics and Communications - Audiovisual Technology and Signal processing

Studijní obor: Audiovizuální technika a zpracování signálů katedra radioelektroniky
Studijní program: Elektronika a komunikace Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Audiovisual Technology and Signal Processing - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MEKEP4 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 42 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
42
2015_MEKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 67
Povinné předměty oboru
2015_MEKEPO4 Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty
2015_MEKEPV4 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 5
Volitelné předměty
2015_MEKEVOL4 Elective subjects
0
2015_MEKEH Humanities subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2015_MEKEVOL4]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 29. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014416.html