Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Electronics and Communications - Communication Systems and Networks

Studijní obor: Komunikační systémy a sítě katedra telekomunikační techniky
Studijní program: Elektronika a komunikace Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Communication Systems and Networks - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MEKEP1 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 42 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
42
2015_MEKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 67
Povinné předměty oboru
2015_MEKEPO1 Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 45 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
45
Minimální počet kreditů 45
Volitelné předměty
2015_MEKEVOL1 Elective subjects
0
2015_MEKEH Humanities subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2015_MEKEVOL1]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014413.html