Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Economy and Management of Electrical Eng.

Studijní obor: Ekonomika a řízení elektrotechniky katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Economy and Management of Electrical Engineering - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MEEMEP2 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 47 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
47
2015_MEEMDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 72
Povinné předměty oboru
2015_MEEMEPO5 Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
2015_MEEMEVOL Elective subjects
0
2015_MEEMEH Humanities subjects V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 42)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  12)
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2015_MEEMEVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014411.html