Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Electrical Engineering, Power Engineering and Management - Electrical Power Engineering

Studijní obor: Elektroenergetika katedra elektroenergetiky
Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Electrical Power Engineering - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MEEMEP1 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 62 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
62
2015_MEEMDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 87
Povinné předměty oboru
2015_MEEMEPO3 Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
19
Minimální počet kreditů 19
Volitelné předměty
2015_MEEMEVOL Elective subjects
0
2015_MEEMEH Humanities subjects V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 42)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  12)
4
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 110
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2015_MEEMEVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014409.html