Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Navazující magisterský studijní obor Přístroje a metody pro biomedicínu v aj

Studijní obor: Přístroje a metody pro biomedicínu katedra přírodovědných oborů
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika (studium v angličtině) Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Přístroje a metody pro biomedicínu v aj - nástup ke studiu 17/18, 18/19, 19/20
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17AMP POV 17 PMB v aj povinné 17 V této skupině musíte získat 90 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 22 předmětů
90
Minimální počet kreditů 90
Povinně volitelné předměty
17AMP PV 1 S 17 PMB v aj PV 1. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
4
17AMP PV 2 S 17 PMB v aj PV 2. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
4
17AMP PV 3 S 17 PMB v aj PV 3. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 22)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  7)
8
17AMP PV 4 S 17 PMB v aj PV 4. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 14 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  10)
14
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014390.html