Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Cybernetics and Robotics - Aerospace Systems

Studijní obor: Letecké a kosmické systémy katedra měření
Studijní program: Cybernetics and Robotics Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Aerospace Systems - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MKYREP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
36
2015_MKYREDIP Diploma Thesis V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 66
Povinné předměty oboru
2015_MKYREPO4 Compulsory subjects of the branch V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty
2015_MKYREPV4 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 96)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  16)
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
2015_MKYREVOL Elective subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2015_MKYREVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014188.html