Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Cybernetics and Robotics - Cybernetics and Robotics

Studijní obor: Kybernetika a robotika katedra řídicí techniky
Studijní program: Cybernetics and Robotics Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Branch Cybernetics and Robotics - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MKYREP Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 36 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
36
2015_MKYREDIP Diploma Thesis V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 66
Povinně volitelné předměty
2015_MKYREPV5 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat alespoň 36 kreditů (maximálně 120)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů ( maximálně  20)
36
Minimální počet kreditů 36
Volitelné předměty
2015_MKYREVOL Elective subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
Elective subjects [2015_MKYREVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30014089.html