Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Elektronika a komunikace - Komunikační systémy a sítě

Studijní obor: Komunikační systémy a sítě katedra telekomunikační techniky
Studijní program: Elektronika a komunikace Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Komunikační systémy a sítě - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MEKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2015_MEKP1 Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 42 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
42
Minimální počet kreditů 67
Povinně volitelné předměty
2015_MEKPV1 Povinně volitelné předměty programu V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty
2015_MEKH Humanitní předměty
0
MTV Tělesná výchova
0
2015_MEKVOL1 Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 97
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 23
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty [2015_MEKVOL1]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013845.html