Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán Navazující magisterský studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v aj

Studijní obor: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví katedra biomedicínské techniky
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika (studium v angličtině) Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v aj - nástup ke studiu 16/17, 17/18, 18/19
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17AMS POV 16 SIPZ v AJ povinné 16 V této skupině musíte získat 78 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 21 předmětů
78
17AMS POVB 16 SIPZ v AJ povinné 16 (dle předchozího studia) V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů (maximálně 27)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  6)
18
Minimální počet kreditů 96
Povinně volitelné předměty
17AMS PV 2S 16 SIPZ v AJ PV 2. semestr 16 V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  5)
8
17AMS PV 3S 16 SIPZ v AJ PV 3. semestr 16 V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 16)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
8
17AMS PV 4S 16 SIPZ v AJ PV 4. semestr 16 V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  5)
8
Minimální počet kreditů 24
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013749.html