Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Otevřená informatika - Bioinformatika 2016

Studijní obor: Bioinformatika katedra počítačů
Studijní program: Otevřená informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Bioinformatika - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2015_MOIDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2015_MOIP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
24
Minimální počet kreditů 49
Povinné předměty oboru
2015_MOIPO8 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
MTV Tělesná výchova
0
2015_MOIVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 84
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 36
Celkový počet kreditů 120
Volitelné odborné předměty [2015_MOIVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013672.html