Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán PRE bak. studium oboru MED rozřazení od 15-16

Studijní obor: Management a ekonomika dopravy a telekomunikací pracoviště Děčín
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1S PRE 14-15 P 1. sem. PRE 14-15 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
2S PRE 14-15 P 2. sem. PRE 14-15 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 12 předmětů
30
3S PRE 15-16 P 3. sem. bak. PRE 15-16 povinné předměty (spol. část studia) V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
27
4S P MED 15-16 P 4. sem. bak. PRE MED 15-16 povinné předměty V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
4S P MED 15-16 PV 4. sem. bak. PRE MED 15-16 povinné předměty-výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5S P MED 16-17 PV 5. sem. PRE MED 15-16 povinné předměty - výběr V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
5S P MED 16-17 P 5. sem. PRE MED 16-17 povinné předměty V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
21
6S P MED 15-16 P 6. sem. bak. PRE MED 15-16 povinné předměty V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
23
Minimální počet kreditů 156
Semestrální projekt
PROJ 15-16 projekty 15-16 (4., 5., 6. sem.) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
PVP PRE 15-16 3x PVP pro bak. PREZ od 15-16: DOS, MED (LS 15-16 +ZS+LS 16-17) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JAZ 1 PRE (3.-4.SEM) Jazyky bak. PRE pro 3. a 4. sem. (1.cizí jazyk) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
JAZ 2 PRE (5.-6.SEM) Jazyky bak. PRE pro 5. a 6. sem. (2.cizí jazyk) V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30013665.html