Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán obor Inženýrství životního prostředí, zaměření Urbanismus a územní plánování

Studijní obor: Inženýrství životního prostředí
Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NZ20150100 obor Inženýrství životního prostředí, 1. semestr V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
23
NZ20150200 obor Inženýrství životního prostředí, 2. semestr V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
18
Minimální počet kreditů 41
Povinné předměty zaměření
NZ20150101 obor Z, zaměření Urbanismus a územní plánování, předměty zaměření V této skupině musíte získat alespoň 17 kreditů (maximálně 7)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
17
Minimální počet kreditů 17
Povinně volitelné předměty
NZ20150200_1 obor Inženýrství životního prostředí, volitelný diplomový seminář V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
NZ20150300_1 obor Inženýrství životního prostředí, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 32
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu 2015-16

Platnost dat k 22. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30012365.html